NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Oude bossen verdragen geen natuurgraven

  Natuurgraf
  foto: Wieger Wamelink

  De provincie Gelderland wil natuurbegraafplaatsen in oude bosgrond verbieden. De verstoring van het bodemleven is te groot bij de kuilen die meer dan een meter diep zijn. Het verbod geldt voor alle bossen die dateren van voor 1850. Deze bosbodems hebben een gelaagde structuur en een dikke laag humus op een arme ondergrond. 

  De provincie baseert zich op twee onderzoeken die gedaan zijn naar de effecten van natuurgraven op natuur en milieu. De effecten van bodemverstoring blijven wel beperkt als de bovenlaag als plaggen na het delven van het graf worden teruggelegd.

  Medicijnen

  Verder is ook gekeken naar de uitspoeling van medicijnresten naar het grondwater. Op basis van indicatieve, (extreem) worst-case berekeningen voor een aantal geselecteerde medicijnen blijkt dat natuurgraven nauwelijks gevolgen hebben voor de belasting met medicijnen van bestaande grondwaterwinningen en Algemene Strategische Grondwatervoorraden.

   

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media