NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Petitie tegen komst boorplatform Schiermonnikoog

  Schiermonnikoog_door_doowi.jpg
  Schiermonnikoog door doowi

  De Waddenvereniging lanceert een brede petitie tegen gaswinning in het waddengebied. Directe aanleiding is de overval van het Britse olieconcern Hansa Hydrocarbons, dat afgelopen vrijdag aankondigde de tweede proefboring naar aardgas op 18 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog deze week uit te voeren.

  Druk op waddengebied

  De druk van de gasindustrie op het natuurgebied neemt van beide zijden toe. Zo wordt er toenemend ‘schuin onder het wad geboord’ vanaf boorlocaties op de Groningse en Friese zijde, en speelt de komst van nieuwe boorplatforms aan de Noordzeezijde van verschillende Waddeneilanden.

  Verdrinking

  Gaswinning vormt zowel een directe als een indirecte bedreiging voor de Waddenzee. De combinatie van bodemdaling door gaswinning en zeespiegelstijging door klimaatverandering kan op termijn leiden tot grootschalige verdrinking van de ecologisch zeer waardevolle wadplaten in het gebied. Nu vallen de wadplaten tweemaal daags droog en vormen zij een internationaal onmisbare voedingsgrond voor miljoenen trekvogels. 

  Bescherming Noordzeezijde

  Ook bescherming van de Noordzeezijde van de eilanden is van groot belang voor de Waddenzee, zo stelt de Waddenvereniging. Hier bevindt zich de voordelta of kustfundament, een zone tot 20 meter diepte die van groot belang is als bron van zand voor de Waddenzee en bescherming van de eilanden.

  Petitie

  Onder scenario’s voor versnellende zeespiegelstijging zal de Waddenzee al het zand nodig hebben dat zich in deze Noordzeezone bevindt – bodemdaling door gaswinning verkleint de omvang van deze zandbuffer. Bovendien tast de komst van boorplatforms de horizon aan en geeft lichthinder. Ook bestaat een kans op verstoring van vogels door nachtelijk affakkelen en milieuvervuiling door het gebruik van chemische stoffen.

  In de petitie roept de Waddenvereniging ook op de lokale overheden grotere bevoegdheden te geven. Inwoners van de eilanden en de Friese en Groningse waddengemeenten wordt niet gevraagd naar de wenselijkheid van deze grote gaswinningsprojecten. Dat moet anders: lokale overheden zijn bij uitstek in staat de lokale belangen te waarborgen, en die belangen wegen hier zwaar. 

  Update: Veel inwoners van Schiermonnikoog en waddenliefhebbers uit de rest van Nederland voelen zich overvallen door de onaangekondigde komst van het platform, dat afgelopen vrijdag vertrok uit de haven van IJmuiden. De petitie van de Waddenvereniging tegen de komst van een boorplatform voor de kust van Schiermonnikoog, is binnen een dag ruim tweeduizend keer getekend.

  Meer informatie over de petitie op de site van de Waddenvereniging

  Geplaatst in: Nieuws