NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Petitie WNF: natuurvriendelijke landbouw

  bloem vlinder antjamroos

  Het Wereld Natuur Fonds wil dat er een einde komt aan de achteruitgang van biodiversiteit in Nederland en pleit daarom voor meer natuurvriendelijke landbouw. Met boeren, bedrijven en andere organisaties werkt het Wereld Natuur Fonds samen aan oplossingen voor een landbouw die biodiversiteit herstelt. Woensdag 19 december is door een unieke samenwerking van 19 partijen, waaronder het Wereld Natuur Fonds, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel gepresenteerd met concrete plannen voor natuurherstel. Maar dit plan kan enkel slagen met steun van de politiek.

  Daarom is het Wereld Natuur Fonds gestart met een petitie, met een oproep aan de Tweede Kamer om natuurvriendelijke landbouw daadwerkelijk mogelijk te maken.

  Landbouwgebieden zijn van groot belang voor biodiversiteit in Nederland. Voorbeelden zijn de insecten die gewassen bestuiven en weidevogels en vlinders die leven in weilanden. Door natuurvriendelijke landbouw krijgen wilde planten en dieren meer kansen.
  Positieve beweging: nu doorpakken!

  De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft dit najaar een landbouwvisie uitgebracht die een omslag naar duurzaamheid als uitgangspunt heeft. En uit onderzoek van Trouw blijkt dat 80% van de boeren verder wil verduurzamen, mits dit door de overheid gestimuleerd en beloond wordt. Dit positieve geluid motiveert om nog meer druk in Den Haag uit te oefenen om de ambitieuze landbouwvisie van de minister snel te vertalen naar concrete maatregelen voor de natuur.

  Geplaatst in: Actie