NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Sproeiverbod voor boeren op de Veluwe en boetes van waterschap

  sproeien
  Fotograaf: JohndeGrooth

  Boeren op de Veluwe en in de Utrechtse en Gelderse Vallei mogen de komende tien weken niet sproeien met water uit sloten, beken en kanalen. Het verbod is ingesteld omdat de waterafvoer in de verschillende watergangen stagneert door de aanhoudende droogte en hoge temperaturen. Als er nog meer water uit de beken en sloten verdwijnt, kan dat onherstelbare schade aan de natuur veroorzaken, aldus het waterschap Vallei en Veluwe maandag.

  Het verbod treft bijna het hele werkgebied van het waterschap. Alleen gebieden langs de Randmeren, de IJssel en de Nederrijn zijn uitgezonderd. Vorige week is al een sproeiverbod ingesteld voor boeren in een deel van Noord-Brabant.

  Besproeien van dijken

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is begonnen met het besproeien van een aantal zogeheten klei-op-veendijken in het gebied. De kleilaag op deze dijken kan uitdrogen en scheuren door hitte, wind en droogte. Dat kan er uiteindelijk toe leiden dat een dijk bezwijkt.

  Nog geen grote schade aan dijken

  Uit experimenten is gebleken dat preventief besproeien van dijken helpt tegen scheuren. Ook worden kleine barsten in het dijklichaam niet groter. Het schap heeft op een aantal plekken al barsten ontdekt, maar volgens een woordvoerder is er nergens ernstige schade. Omdat het nog geruime tijd droog lijkt te blijven, is nu besloten te gaan sproeien, zegt hij.

  Het schap vaart voorlopig twee keer per week met een bootje langs de kades van de Grecht, de Wierickes, de Bijleveld, de Grote Heicop en de Geer om ze te beregenen.

  Waterschap Brabant geeft boetes

  Het Brabantse waterschap De Dommel gaat de komende periode extra controleren bij boeren die sproeien. Aanleiding is de droogte en de uitkomst van controles eind vorige maand toen tijdens steekproeven zes van acht gecontroleerde boeren in overtreding waren en al werden beboet.

  Het waterschap deelde tot dusver vooral boetes uit omdat boeren in strijd met het verbod overdag aan het sproeien waren. Vanwege de droogte is het in juni en juli verboden om grasland in beschermde gebieden tussen 10.00 en 17.00 uur te beregenen met grondwater. De hoogte van de boete bedraagt 500 euro.

  Het misbruik van oppervlaktewater en het sproeien zonder vergunning kunnen boetes tussen 700 en 2000 euro opleveren, kondigde een woordvoerder aan.

  Controles worden uitgevoerd om de kwaliteit en grondwatervoorraad op peil te houden, aldus het waterschap.

  Bron: ANP

  Geplaatst in: Nieuws