NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Tiental vogelsoorten dreigt te verdwijnen uit Nederland

  _K7_3802.jpg
  Zomertortel. Foto: Rob Buiter

  Negen vogels zijn de afgelopen eeuw verdwenen als broedvogel in Nederland. Hetzelfde lot dreigt op korte termijn voor nog een tiental vogelsoorten. Dit blijkt uit het boek ‘Bedreigde vogels van Nederland’ dat Vogelbescherming Nederland woensdag uitbrengt. De belangrijkste reden voor het verdwijnen van de vogels is het verdwijnen van insecten.

  Grote veranderingen

  Het boek laat zien dat in vrijwel alle leefgebieden vogelsoorten ernstig achteruit zijn gegaan, helemaal zijn verdwenen of bijna verdwenen zijn. Op het boerenland is de situatie het meest dramatisch. Sinds de jaren vijftig is het agrarisch landschap sterk veranderd. Door ruilverkavelingen en rationalisering in de landbouw zijn duizenden kilometers houtwallen weggehaald. Kruindenrijk grasland is veranderd in raaigras en sloten zijn dichtgegooid. De veestapel werd groter waardoor gewassen zoals gerst en rogge plaats maakten voor mais. Ook kunstmest en pesticiden deden hun intrede. Het bodemleven is afgenomen en vele insecten zijn er niet meer te vinden. Het gevolg: alle vogels die afhankelijk zijn van het boerenland zijn nu bedreigd.

  Het tij keren met maatregelen

  In het boek staat beschreven dat met een reeks generieke maatregelen, zoals minder gebruik van pesticiden, het tij nog te keren is. Op lange termijn zou het ook helpen om bijvoorbeeld de dynamiek in moerassen terug te brengen. Of eenvoudigere maatregelen zoals het creëren van bloemrijke stroken langs akkers en flauwe oevers bij sloten.

  Volgende vogel

  De zomertortel is de volgende in de rij die dreigt te verdwijnen, noemt hoofdauteur Robert Kwak van Vogelbescherming. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is de soort met 90% achteruitgegaan. Kwak: “Maar ook weidevogels zoals de nationale vogel de grutto dreigen met ongewijzigd beleid uit te sterven als broedvogel in Nederland, of nog in minimale aantallen in enkele reservaten te overleven."

  Toch is Kwak niet alleen maar pessimistisch: “We laten in het boek zien dat er heel veel verbeterd kan worden. Alleen we moeten niet langer treuzelen en ons niet alleen op natuurgebieden richten. Ook, of misschien wel juist, in de stad en in het boerenland kunnen we successen behalen. Daar kunnen we met gerichte maatregelen een basiskwaliteit voor natuur realiseren waardoor hele gewone vogelsoorten als zwaluwen en leeuweriken voor ons land behouden blijven."

  Bron: Vogelbescherming Nederland

  Geplaatst in: Nieuws