Elke zondag van 7 uur tot 10 uur op NPO Radio 1
Elke dinsdag om 19.20 uur op NPO2

 • Verborgen rivierpriklarven

  Rivierprik
  Rivierprik. Bron: Rijkswaterstaat

  Met een onderwaterstofzuiger is het mogelijk de rivierbodem diervriendelijk te onderzoeken. Bovendien kunnen onderzoekers nu eindelijk de larven van de zeldzame rivierprik opsporen.

  De rivierprik is een zeldzaam dier in de Nederlandse wateren. Maar nog zeldzamer is de larve ervan. Die verblijft namelijk drie tot vijf jaar ingegraven in de rivierbodem voor hij een volwassen prik wordt. Nog niet eerder was er een goede methode om de larven van de rivierprik op te sporen. Nils van Kessel van ecologisch onderzoeksbureau Waardenburg heeft een soort onderwaterstofzuiger (airlift) gebruikt om de bodem van de Waal op een diervriendelijke manier te bemonsteren. Bij de eerste keer kwam er al een aantal larven mee naar boven. Dat duidt er op dat de rivierprik zich hoogstwaarschijnlijk in de Waal aan het voortplanten is.

  Rondbek

  De rivierprik (Lampetra fluviatilis) komt uit de familie van de prikken (Petromyzontidae) en is geen vis maar een rondbek. Het lichaam is cilindervormig en langgerekt. Volwassen rivierprikken hebben zilverkleurige flanken en een ronde mondschijf. De larven hebben een spleetvormige mond en zijn lichtbruin tot geel gekleurd. Rivierprikken hebben zeven ronde kieuwopeningen achter het oog.

  Langsdam

  Rijkswaterstaat heeft in 2014 zogeheten langsdammen in de Waal tussen Wamel en Ophemert aangelegd voor de waterveiligheid. Bij hoogwater kan het water makkelijker zijn weg vinden dan bij de bestaande kribben. Bureau Waardenburg is gevraagd te onderzoeken hoe de langsdam effect heeft op de flora en fauna. Behalve larven van de rivierprik zijn er ook larven van de eveneens zeldzame rivierrombout gevonden.

  Metamorfose

  De rivierrombout is een vrij zeldzame libellensoort in Nederland, waarvan het verspreidingsgebied zich beperkt tot onze grote rivieren. Libellen behoren tot een primitieve groep insecten, die een gedeeltelijke ‘gedaanteverwisseling’ ondergaan tijdens hun levenscyclus. De gedaanteverwisseling houdt in dat larven van libellen meerdere malen vervellen en na elke vervelling steeds iets meer op volwassen libellen (imago’s) gaan lijken.

  Geplaatst in: Fragment TV

Media

Meer in Fragment TV