NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

 • Wie betaalt Klimaatakkoord

  zonnepanelen_installatie_08.jpg

  Het Klimaatakkoord leek er deze week al te komen, maar de politiek is er toch nog niet helemaal uit. De 7 partijen, coalitiepartners VVD, CDA, D66 en CU, aangevuld met Groen Links, PvdA en SP, zijn er bijna uit hoe we in 2050 de CO2 met 95 procent omlaag gaan brengen ten opzichte van 1990. Voor 2030 is als streefdoel een reductie van 49% afgesproken. 

  In Nederland wordt druk onderhandeld over de totstandkoming van een Klimaatakkoord. De afgelopen maanden is er aan verschillende 'overlegtafels' gesproken over de energietransitie en hoe we de CO2 uitstoot gaan terugbrengen. Maar op het laatste moment dreigt er toch nog een flinke kink in de kabel te komen. Donald Pols, directeur van Milieudefensie, zit aan de tafel van het Klimaatberaad onder leiding van Ed Nijpels. Het Klimaatakkoord leek binnen handbereik te zijn. Toch is het deze week nog niet gelukt. Waar zit het op vast?

  Klimaatwet

  Daarnaast is er de verwachting dat we op korte termijn ook een Klimaatwet gaan krijgen. Hierin wordt de voorgestelde CO2 reductie wettelijk vastgelegd. Hoe dat precies gerealiseerd gaat worden, valt te lezen straks in het Klimaatakkoord.

  Belasting

  Een van de maatregelen waarover gesproken wordt is een verhoging van de belasting op aardgas en een verlaging van die op elektriciteit. Zo hopen de politieke partijen bedrijven en burgers sneller om te laten schakelen naar schone energie. Punt van discussie is nog wel hoe de lage inkomensgroepen ontzien gaan worden. Zij hebben minder middelen om dure warmtepompen of zonnepanelen aan te schaffen, of zijn als huurders afhankelijk van hun verhuurder.

  Geplaatst in: Fragment Radio

Media