NPO Radio 1

Zondag van 7 uur tot 10 uur

NPO2

Vrijdag om 19.35 uur

Vogel Top 100 - de merel zingt het mooist

Wie is de beste zanger onder de vogels? Het radioprogramma Vroege Vogels organiseerde in de herfst van 2009 een verkiezing die uitmondden in de Nederlandse Vogel Top 100. Op dierendag 4 oktober ging de stembus open en dan kon tot eind van het jaar via internet gestemd worden op 140 vogels.

Merel zingt het mooist

Begin januari 2010 werd de uitslag bekend gemaakt. Uit de stemmen blijkt dat de zang van de merel mooier dan die van nachtegaal en zanglijster. Na telling van de ruim vijfenzeventigduizend stemmen die zijn uitgebracht, is op 3 januari 2010 de hele Top 100 uitgezonden. 

Vogeltop100

1. merel 2. nachtegaal 3. zanglijster 4. roodborst 5. winterkoning 6. tuinfluiter 7. bosuil 8. veldleeuwerik 9. koolmees 10. putter

Bekend maakt bemind

In de uitzending zei Nico de Haan dat het hem op was gevallen dat de huis- en tuinvogels zo hoog scoren. “Vrijwel iedereen in Nederland hoort in het voorjaar de merel. Je hoeft er je slaapkamerraam maar voor open te zetten. Bij zonsopgang en ’s avonds in de schemering hoor je de merelman luidkeels fluiten. En dat wordt, als je de uitslag ziet erg op prijs gesteld. Zie ook de hoge klassering van winterkoning, roodborst en koolmees.”

Zielepietje waterhoen

Vroege Vogels, Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek en Nico de Haan’s Vogelkijkcentrum maakten een voorselectie van 140 Nederlandse vogels waar op gestemd kon worden. Het paapje haalde met 138 stemmen net de 100e plaats. Het waterhoentje werd benoemd tot zielepietje want die wist de allerminste stemmen binnen te halen: slechts 24. Bekende vogelaars hielden bij Vroege Vogels op radio en TV een pleidooi voor hun favoriete soort, zodat ook gaai (Nico de Haan), boerenzwaluw (Gerda Verburg), roodborst (Pieter van Vollenhoven), hop (Harvey van Diek), winterkoning (Marjolein Bastin), zilvermeeuw (Frits Wester), fitis (Peter van Straaten), kievit (Syb van der Ploeg) en koekoek (Rascha Peper) een kans kregen de Vogel Top 100 te halen.

Beste zangers op cd

Alle zangvogels uit de Vogel Top 100 staan op de Vogel Top 100 dubbel-cd. Natuurfotograaf en vogelliefhebber prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen. Van Vollenhoven was zelf tijdens de verkiezing van de beste zangvogels ambassadeur van het roodborstje, dat op een vierde plaats eindigde. De winnaar, de merel, prijkt trots op de cover van de cd.

Het is een project van VARA’s Vroege Vogels in samenwerking met Vogelbescherming Nederland, SOVON Vogelonderzoek en Nico de Haan’s Vogelkijkcentrum. 

Vogel Top 100 lijst
Positie- Naam - Aantal stemmen

1. - Merel - 4190

2. - Nachtegaal - 3331

3. - Zanglijster - 2548

4. - Roodborst - 2545

5. - Winterkoning - 2539

6. - Tuinfluiter - 2339

7. - Bosuil - 2108

8. - Veldleeuwerik - 2089

9. - Koolmees - 1918

10. - Putter - 1769

11. - Grote lijster - 1697

12. - Grutto - 1540

13. - Fitis - 1534

14. - Wielewaal - 1504

15. - Vink - 1466

16. - Boomklever - 1427

17. - Heggenmus - 1407

18. - Zwartkop - 1247

19. - Boomleeuwerik - 1221

20. - Koekoek - 1163

21. - Kievit - 1145

22. - Groene specht - 1140

23. - Bosrietzanger - 1100

24. - Boerenzwaluw - 1018

25. - Wulp - 973

26. -  Pimpelmees - 960

27. - Huismus - 924

28. - Blauwborst - 888

29. - Buizerd - 874

30. - Geelgors - 801

31. - Grote Bonte Specht - 801

32. - Gierzwaluw - 779

33. - Goudvink - 769

34. - Spreeuw - 742

35. - Fluiter - 722

36. - Sijs - 677

37. - Hop - 666

38. - Spotvogel - 652

39. - Roerdomp - 612

40. - Groenling - 603

41. - Boompieper - 602

42. - Tjiftjaf - 582

43. - Kleine Karekiet - 578

44. - Scholekster - 573

45. - Gekraagde Roodstaart - 559

46. - Grasmus - 540

47. - Grote Karekiet - 474

48. - Rietzanger - 473

49. - Bonte Vliegenvanger - 471

50. - Zwarte Specht - 467

51. - Tureluur - 463

52. - Kneu - 456

53. - Korhoen - 450

54. - Kraanvogel - 428

55. - Oehoe - 423

56. - IJsvogel – 397

57. - Steenuil - 341

58. - Nachtzwaluw - 339

59. - Turkse Tortel - 324

60. - Ooievaar - 313

61. - Goudplevier - 282

62. - Staartmees - 273

63. - Baardman - 268

64. - Houtduif - 263

65. - Braamsluiper - 260

66. - Zilvermeeuw - 260

67. - Sprinkhaanzanger - 258

68. - Boomvalk - 254

69. - Dodaars - 253

70. - Boomkruiper - 249

71. - Kleine Bonte Specht - 247

72. - Watersnip - 240

73. - Raaf - 239

74. - Huiszwaluw - 234

75. - Zwarte Roodstaart - 221

76. - Zwarte Mees - 217

77. - Eider - 205

78. - Regenwulp - 205

79. - Kauw - 202

80. - Ransuil - 199

81. - Tapuit - 198

82. - Kerkuil - 196

83. - Gaai - 185

84. - Barmsijs - 184

85. - Zomertortel - 184

86. - Appelvink - 183

87. - Fazant - 182

88. - Grauwe Gans - 182

89. - Roodborsttapuit - 181

90. - Snor - 181

91. - Kleine Zwaan - 176

92. - Rietgors - 176

93. - Kluut - 169

94. - Witte Kwikstaart - 167

95. - Kwartel - 157

96. - Bontbekplevier - 156

97. - Goudhaan - 156

98. - Smient - 149

99. - Cetti's Zanger – 142

100. - Paapje - 138