In een geplaatst egelhuisje waarin we altijd egelvoer doen zien we vaak egeldrolletjes. Maar nu zagen we dit! Van welk dier zou het zijn?? Kan iemand on s dat vertellen?

Egel uitwerpselen ja of nee