Elk jaar zit onze vijver vol met padden en bruine kikkers en hebben we veel strengen en dril. Dit jaar niks van dat alles, alleen, sinds een maand, een prachtige groene kikker. Maar die groene kikker is helemaal alleen en breekt de laatste dagen de tent volledig af. Vooral 's nachts is het een hels kabaal. Kunnen wij iets doen om zijn leed te verzachten?