Dit bloeit in bos, weiden en bermen van Normandie. Wat is het?

Hoe heet dit plantje?