Zou dit een zwartepuntvogeling kunnen zijn?

Gespot in Waddinxveen, 4 juli 2018

nachtvlinder