Op een stronk van een naaldboom trof ik een aantal oude en heel oude zwammen die erg van kleur en vorm van elkaar verschillen en heel dicht tegen elkaar liggen. Mijn vraag is: zijn dit zwammen van dezelfde soort of groeit hier de ene soort op of tegen de andere soort?

Oude zwammen