Welk dier verzameld deze schelpen aan de waterkant?

Schelpen op de oever