De milieuclubs willen dat we onze Nederlandse kolencentrales sluiten, want zeggen ze, "dan daalt onze CO2 uitstoot".

Maar in werkelijkheid verplaatst onze CO2 uitstoot naar Duitse centrales, want onze stroom kopen we op de markt van energi ebedrijven, die weer de goedkoopste stroom inkopen, ergen s in Europa.

Velen doen mee met stroom veilingen, en kiezen onbekommerd de laagste prijs, dus stroom met CO2 uitstoot.

Bij de klimaat conferentie COP23 besetten ca 1000 milieuactivisten een Duitse kolenmijn, met als boodschap dat die dicht moet, de publieke omroep besteedde er veel aandacht aan, en loog mee met de activisten.

Maar die mensen, willen dus onze kolencentrlaes sluiten, en overstappen op Russicha aardgas, want zij helpen geen enkele extra windmolen te bouwen.

Hun verhaal is, dat als we de centrlaes sluiten, de windmolens harder nodig zijn, dus vast wel gebouwd worden.

Maar op die manier betalen huishoudens de hoogste prijs, en alle SDE subsidie.

De omgekeerde manier werkt veeleffectiever en veel goedkoper voor huishoudens.

Laat alle centrales open, en laat ze concurreren om de beste klimaat neutrale stroom. Leg ze de verplichtgn op om bij alle centrales CCS2 toe te passen. Daarbij vangt de centrlae de CO2 af, en zet die direct om in een vaste stof, met het mineraal Olivijn. Er zijn gheen lege gasvelden en lange gasleidingen meer nodig.

Elke kolencentrale zet zijn berg steenkool om in zand en magnesiumcarbonaat. Die stof kan natuurzand in beton vervangen.

Met CCS2 heeft een centrale geen schoorseeen meer nodig.

En belangrijker, de milieuclubs krijgen veel sneller CO2 reductie dan wachten op meer gesubsidieerde windmolens.

Wie geloof je?

  • de milieuclubs die onze CO2 uitstoot naar Duitsland willen verplaatsen
  • Of de techniek waarmee we alle centrales kunnen verplichten HIER en NU hun stroom klimaat neutraal te maken
Wie gelooft de milieuclubs die alle (kolencentrales) centrales willen sluiten?