Gevonden op de stoep onder eikenbomen.

Zijn dit 4 galballen netjes aan één steeltje?

Wie weet wat dit is?