Grauwe vliegenvanger, allang oranje alarmsoort af.

Profielfoto van will
will

Gisteren Sovondag, dé jaarlijkse dag voor natuur- , ringende- en tellende vogelliefhebbers van Nederland. Een volle dag met; Lezingen, boeken, fotografie, ontmoetingen, onderzoeken en nieuwe inzichten. Een van de belangrijkste onderwerpen is de presentatie van de jaarlijkse vogelbalans. De uitgave 2013 met als hoofdthema; ganzen. Nederland een internationale mainport voor ganzen. Grote concentraties ganzen overwinteren in ons land voornamelijk in polder- en weidegebieden. Naast de verblijvende “standaard” soorten: Grauwe- en Brandgans, komen de noordelijk broedende soorten op bezoek; Kol- , Dwerg- , Kleine riet- , Taiga- en Toendra rietgans op bezoek. Tevens verblijven hier ook exoten o.a.; Nijl- en Canadese gans die hier ook een graantje mee pikken in de wintermaanden. Eveneens in de vogelbalans, hoe is de stand van de vogelsoort in 2013. In een overzichtslijst is de populatie- ontwikkelingen per soort samengesteld uit resultaten van allerlei vogeltellingen (voor meer informatie zie site; www.sovon.nl/soorten ). Tevens is in het overzicht een ‘Early Waring’ opgenomen. 22 vogelsoorten die - als maatregelen uitblijven - dreigen te belanden op de Nieuwe Rode Lijst van Broedvogels. Enkele oranje alarmsoorten zijn: Kuif- en Zwarte mees, Grote lijster, Roek, Stormmeeuw, Scholekster en já, zelfs met de Kievit gaat het niet goed. Nieuwsgierig?, download de vogelbalans 2013 via de Sovon site; https://www.sovon.nl/vogelbalans . Een van mijn favoriete trekvogels die al als gevoelig op de Nederlandse Rode Lijst staat is, de Grauwe vliegenvanger. Grauwe vliegenvangers komen tijdens het broedseizoen in heel Europa voor. Ze broeden in: gevarieerde loofbossen, dorpen met oude bomen en kleinschalig agrarisch landschap. Het is een trekvogel die overwintert in tropisch Afrika. In Nederland arriveert de grauwe vliegenvanger in april/mei en in oktober zijn ze praktisch weer verdwenen. De vliegenvangers - Bonte – en Grauwe - zijn regelmatig onderwerp van onderzoek in zowel NL als in het overwinteringsgebied Afrika. Maar hier in het Nederlandse broedgebied kunnen we beide soorten helpen met het ophangen van voldoende nestkasten in tuin of gemengd loofbos. Voor de Grauwe een; - halfopen nestkast – en voor de Bonte een; - gesloten nestkast met een invliegopening van ø 34 mm en/of ovaal. Tot slot, honderd jaar geleden - in 1913 - schreef Jac. P. Thijsse, het boek; Het vogeljaar, Nederlandsche vogels in hun leven geschetst. Over de Grauwe vliegenvanger zegt hij “Dat is nu de Grauwe Vliegenvanger, een vogeltje, dat niet door schoonheid van zang of veeren, maar door zijn groote vertrouwelijkheid en openlijken levenswandel in hoog aanzien staat bij ieder, die in vogels belang stelt. Het is alleraardigst, die vliegenvangers aan 't werk te zien. Eerst zitten ze doodstil op hun boonestaak of dorren tak, alsof ze te slaperig zijn, om zich te bewegen. Maar opeens vliegt er een op, zwaait even door de lucht heen en als hij weer zit, kunt ge zien, dat hij met groot welbehagen zijn prooi verorbert, terwijl gij u erover verwondert, hoe hij met zijn klein snaveltje zoo'n vlug rondvliegend insect juist heeft weten te snappen”. Enkele volksnamen voor deze levendige - in onze nabije woonomgeving – broedende, nationale “oranje” vogel: Muggensnapper; Garendiefje, Scherpbekkie en in Engeland heet hij/zij; Spotted Flycatcher.

  • 2x
  • 705
  • Grauwe vliegenvanger
  • Muscicapa striata
  • Vogels

Blijf op de hoogte

Houd mij per mail op de hoogte van nieuwe reacties op deze foto.

Inloggen

Log in om te reageren

Inloggen

Nog geen account? Registreer je nu

Upload en deel je foto's

Foto uploaden

Meer van deze fotograaf

meer foto's