Houtduif, trots in -en zwaluwen foerageren boven-tuinreservaat.

Profielfoto van will
will

De houtduif kan bijna overal worden waargenomen: in tuinen, parken en in het buitengebied. Het is in West-Europa de grootste duivensoort. Een andere duif die je vaak met de houtduif ziet op trekken – bijv. wanneer ze op de akkers foerageren- is de holenduif. Iets kleiner minder opvallend -donker grijs/blauw verenkleed- en die missen de opvallende roomwitte nek vlek. Bijna gelijkend op een jonge Houtduif. In de paartijd -in het voorjaar en midzomer- hoor je ze ’s morgensvroeg regelmatig luid koeren. Hout- en Turkse tortelduif -de kleine beige kleurige- bijna altijd (vlak bij) je slaapkamerraam. Wanneer je ‘groene’ tuinreservaat ook nog beplant is met (grote) heesters, struiken en een enkele boom, dan is het zomaar mogelijk dat beide trouwe duivenparen in je tuin nestelen. Het nest -van beide soorten- is een dun, slordig -bijna doorzichtig- plateau, gemaakt van dunne takjes. Er zijn duivennesten bekend waarin ze -tijdens de bouwfase- alternatieve nestmaterialen verwerken. Het nestmateriaal wat ze gebruiken -zoeken en vinden- ze in de nabije omgeving van de nestplaats. Naast het ‘natuurlijke’ materiaal, gebruiken ze soms ook ‘uitzonderlijk’ nestmateriaal zoals; ijzer binddraad en/of telefoonkabel draadjes. Daarin worden met een tussen poze van één dag twee witte eieren gelegd. Soms zie je ze als er geen oudervogel op het nest zit liggen, als je onder het nest staat en omhoog kijkt. Vandaar dat de eieren wit zijn, vallen ze bijna niet op. Dit jaar zeer vroeg in het seizoen -mede door de zachte winter- heeft een paartje houtduiven in de tuin gebroed. Één jong (foto gemaakt op 23 april 2014) groeit op tot een mooie sterke vogel. In de herfst kun je soms ‘extreme’ grote groepen houtduiven waarnemen, optrek naar het zuiden. Tijdens de najaarstrek in oktober 2012 noteerden de Nederlandse trektellers 2,7 miljoen houtduiven, waarvan zestig procent in ZO Nederland, op een drietal dagen.

Foeragerende zwaluwen boven tuinreservaten.
Eind juli. Tegen de avond -einde van een zomerse dag- zit ik buiten, in de tuin. De temperatuur daalt langzaam naar aangenamere waarden. In de hogere luchtlagen zie ik gierzwaluwen vliegen. De sikkelvormige zwaluwen -zwieren en scheren- langs het zwerk. Het aantal vogels is nu meer, dan tijdens de eerste telling toen ze net gearriveerd waren vanuit het overwinteringsgebied Afrika. Iets lager vliegend -met regelmaat rondjes draaiend- de huiszwaluwen, al foeragerend langs de boomtoppen. Bomen die behoren en geplant zijn in de verschillende (particuliere) groene tuinen. Met elkaar vormen die –aaneengrenzend- één groot 'natuurlijk' tuinreservaat.

Aan het vlieggedrag, silhouetten, en de kleuren van het verenkleed zie ik dat het een mix is van adulte en juveniele vogels. Je merkt aan het gedrag van de huiszwaluw -regelmatig op deze foerageerplek - dat hier niet gespoten wordt met insecten bestrijdingsmiddelen. Aan de ‘vlucht’ van de circa twintig huiszwaluwen -snel geteld- is te zien dat ze regelmatig ‘’beet” hebben. Duiden de getelde aantallen op een succesvol broedseizoen, van de zwaluwparen in onze woonwijk? Maar, is dit ook de landelijke statistiek? Dat kunnen de Sovon broedtellingsresultaten van de huiszwaluw –bekent making later in het jaar- aantonen. Definitieve cijfers geven ons inzicht, hoeveel aantallen jongen zijn groot gebracht. Mede door de intensivering van de landbouw -in buitengebieden- wellicht is dat de noodzaak dat verschillende zwaluwen- en andere vogelsoorten graag/moeten foerageren in de 'achter' tuinreservaten. Al vliegend zie je ze -zwevend, draaiend, duikend dan weer ‘biddend’ stilstaan- zo komen ze wel aan hun voedselscore die geschat wordt op ca. 9000 insecten per dag. Hebben ze elkaar ingeseind? Profiteer nu! Allemaal 'opvetten' is het motto, hier kan het. Uit voorzorg, om problemen te voorkomen .....tijdens de lange reis.

Nu op dit moment -kijk ik onafgebroken omhoog- nog extra genieten van deze luchtacrobaten. Binnenkort (elk moment) -eind juli/augustus- vertrekken de eerste gierzwaluwen alweer naar zuidelijke oorden. Niet veel later -een paar weken nog- gaan ook de andere zwaluwsoorten: huis-, boeren- en oeverzwaluwen op reis. In het buitengebied zie ik ze al hele groepen vormen, zwermend bij elkaar. Vertrouwd met vliegen in groepsverband, reizen, lange afstanden afleggen. Tevens kunnen ze -tijdens de duur van hun winterverblijf- ter plaatse, hun aangeboren vliegkunsten tonen aan de vogelliefhebbers in een ander werelddeel, Afrika.

  • 0x
  • 460
  • Houtduif
  • Columba palumbus
  • Vogels

Blijf op de hoogte

Houd mij per mail op de hoogte van nieuwe reacties op deze foto.

Inloggen

Log in om te reageren

Inloggen

Nog geen account? Registreer je nu

Upload en deel je foto's

Foto uploaden

Meer van deze fotograaf

meer foto's