Het is altijd leuk als verschillende vogels het aangeboden voer komen opeten. Omdat de muizen en zelfs een rat het voer eerder vonden, zocht ik voor mee-eters minder toegankelijke voederplaatsen om het vogelvoer op aan te bieden. Ik vond een prachtige 'design’-rvs voeder standaard en kocht er 2; helaas de vogels wilden er niets van eten. Ook een perspex gevalletje dat tegen het raam geplakt kan worden, werd niet bezocht. Het wegblijven van muizen en/of rat was het enige gunstige resultaat (te glad om tegenop te klimmen).

Totdat ik las hoe je vogels kunt weren als die fruit uit de moestuin eten. Aanbevolen werd glimmend plastic of cd-tjes op te hangen om de vogels te verjagen. Toen viel het kwartje: de rvs en plastic voeder-artikelen heb ik mat donkergroen geverfd. Binnen een dag vonden vele vogels hun weg naar het voer terug. Het is mij een raadsel waarom diverse fabrikanten die glimmende attributen op de markt brengen.

Mijn vraag is: delen anderen mijn ervaring?

Anneke Boes, Renkum