Vogels

Waar slapen vogels?

Als vogels broeden mogen de nesten niet verstoord worden. Maar worden nesten dan niet meer gebruikt nadat de jongen zijn uitgevlogen? Of, als een nest vaker gebruikt wordt om te broeden, blijft het nest leeg tussen twee broedsels?

Vreemd nest

In het von Gimborn arboretum trof een van mijn collega vrijwilligers het volgende nest aan. Van wat voor dier of vogel kan dit zijn. De foto's zijn helaas niet zo scherp.

Over Vogels

Wat vogels onderscheidt van andere diersoorten is het feit dat ze veren hebben en dat ze bijna allemaal vliegen. In Nederland zijn zo rond de vijfhonderd vogelsoorten waargenomen. Van een felblauwe ijsvogel langs de oevers tot een gele koolmees in de tuin.